Checklist voor gezondheidskwalificatie

  • Huis
  • /
  • Checklist voor gezondheidskwalificatie

Checklist voor gezondheidskwalificatie- Checklist voor gezondheidskwalificatie ,FAVVChecklist-2361v2nl- Checklist voor gezondheidskwalificatie ,259001 Indien neen, kan men aan de hand van monsternemingen en laboratoriumonderzoeken aantonen dat het geschikt is voor pluimvee 3 Koninklijk besluit van 10/08/1998 houdende bepaalde voorschriften voor de gezondheidskwalificatie van pluimveePrimary ProductionWordt voorliggende checklist en de checklist G-040 module C …FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VOEDSELVEILIGHEID - PDF …3 documentatie implementatie Besluit Na corr. Actie volgnummer CODE Opmerking/ commentaar PB 02 - CL 12 - REV /6 CHECKLIST VOOR DE SECTOR PRIMAIRE DIERLIJKE PRODUCTIE in het kader van het KB AUTOCONTROLE. alle diersoorten CODES : ("0" = niet beoordeeld) + = voldoet +* = voldoet met opmerking B = Minor non-conformiteit plan van aanpak vereist A1 = Major non-conformiteit met …LEIDRAAD VOOR DE UITVOERING VAN DE AUDITS BIJ DE …

checklist PB 02 – CL 12 en toegelicht in een verslag (modelverslag PB 00 – F021). De doelstelling van dit document is de auditeur voorzien van een controlemiddel en de bijhorende ... ¾ Koninklijk besluit van 10.08.1998 houdende bepaalde voorschriften voor de gezondheidskwalificatie van pluimvee;

AFSCA-FAVV

CHECKLIST VOOR DE VALIDATIE VAN DE AANWEZIGE NEVOORSCHRIFTEN EN REGISTERS) AUTOCONTROLE (HYGIËNEVOORSCHRIFTEN EN REGISTERS) ... in het kader van het “aanvullend Salmonellaprogramma” wordt correct uitgevoerd op bedrijven met gezondheidskwalificatie C*. 7.4.2 Pseudovogelpest of Newcastledisease (NCD)

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VOEDSELVEILIGHEID - PDF …

3 documentatie implementatie Besluit Na corr. Actie volgnummer CODE Opmerking/ commentaar PB 02 - CL 12 - REV /6 CHECKLIST VOOR DE SECTOR PRIMAIRE DIERLIJKE PRODUCTIE in het kader van het KB AUTOCONTROLE. alle diersoorten CODES : ("0" = niet beoordeeld) + = voldoet +* = voldoet met opmerking B = Minor non-conformiteit plan van aanpak vereist A1 = Major non-conformiteit met …

Module C: Primaire Dierlijke Productie

Module C: Dierlijke productie Algemene voorwaarden. U kan via uw PCE of een erkende OCI te weten komen welke de activiteiten. zijn die voor uw bedrijf geregistreerd zijn bij het FAVV. Het is ook mogelijk via de webtoepassing “Foodweb” uw bedrijf op te zoeken.

Module C: Primaire Dierlijke Productie

Module C: Dierlijke productie Algemene voorwaarden. U kan via uw PCE of een erkende OCI te weten komen welke de activiteiten. zijn die voor uw bedrijf geregistreerd zijn bij het FAVV. Het is ook mogelijk via de webtoepassing “Foodweb” uw bedrijf op te zoeken.

PPT - Salmonella bij pluimvee en varkens PowerPoint ...

Salmonella bij pluimvee en varkens. Katie Vermeersch DG Controlebeleid Raadgevend Comité 25/03/2009. Salmonella bij pluimvee en varkens. Problematiek Historiek Salmonella in diervoeders Salmonellabestrijding pluimvee Salmonellabestrijding varkens Slideshow 5748449 by gomer

LEIDRAAD VOOR DE UITVOERING VAN DE AUDITS BIJ DE …

checklist PB 02 – CL 12 en toegelicht in een verslag (modelverslag PB 00 – F021). De doelstelling van dit document is de auditeur voorzien van een controlemiddel en de bijhorende ... ¾ Koninklijk besluit van 10.08.1998 houdende bepaalde voorschriften voor de gezondheidskwalificatie van pluimvee;

Informatievergadering OIs/ - Codiplan

• Checklist : – Aanpassingen: Cf. Rondschrijven 2011/05 + Infomail 18.05.11 ... is voor de kleinhandel in gesneden bloemen, wordt het ook niet vereist voor de producenten die gesneden ... • Wijzigingen op komst voor gezondheidskwalificatie pluimvee 28. 29 ...

FAVV - Omzendbrieven "Dieren"

Algemene toelatingsvoorwaarden voor het houden van pluimvee - Bijlage: formulier overeenkomst bedrijfsdierenarts Deze omzendbrief vervangt de omzendbrief betreffende de gezondheidskwalificatie van pluimvee en geeft een samenvatting van de algemene toelatingsvoorwaarden. 26/07/2018: PCCB/S2/1122851 - Bijlage

AFSCA-FAVV

CHECKLIST VOOR DE VALIDATIE VAN DE AANWEZIGE NEVOORSCHRIFTEN EN REGISTERS) AUTOCONTROLE (HYGIËNEVOORSCHRIFTEN EN REGISTERS) ... in het kader van het “aanvullend Salmonellaprogramma” wordt correct uitgevoerd op bedrijven met gezondheidskwalificatie C*. 7.4.2 Pseudovogelpest of Newcastledisease (NCD)

2. Toepassingsgebied 3. Referenties 3.1. Wetgeving

zijn er geen veranderingen in het kader van de gezondheidskwalificatie en blijft de toepassing zoals voorheen. Voor de optimalisering van de bestrijdingsprogramma’s zal in een volgend stadium de wetgeving omtrent de gezondheidskwalificatie gewijzigd worden. Uiteraard wordt u op de hoogte gebracht van het van kracht worden van deze wijzigingen. 6.

PPT - Salmonella bij pluimvee en varkens PowerPoint ...

Salmonella bij pluimvee en varkens. Katie Vermeersch DG Controlebeleid Raadgevend Comité 25/03/2009. Salmonella bij pluimvee en varkens. Problematiek Historiek Salmonella in diervoeders Salmonellabestrijding pluimvee Salmonellabestrijding varkens Slideshow 5748449 by gomer

Tabel 1.1: overzicht van de minimale frequentie voor ...

Tabel 1.1: overzicht van de minimale frequentie voor bemonstering hygiëneonderzoek afhankelijk van de gezondheidskwalificatie en categorie pluimvee Gezondheidskwalificatie Categorie Tijdstip A fok Voor elke opzet B* B leg vlees leg vlees C* vlees C leg vlees Voor elke opzet Om de 3 ronden, min 1 maal per jaar Na elke Salmonella positieve toom ...

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - FAVV

Ieder bedrijf met ten minste 200 stuks pluimvee moet voldoen aan de voorwaarden voor gezondheidskwalificatie (17) . Dit betekent ondermeer de aanwezigheid en het gebruik van een hygiënesluis, het bijhouden van een. bedrijfsregister en het uitvoeren van een degelijke reiniging en ontsmetting bij leegstand.

2. Toepassingsgebied 3. Referenties 3.1. Wetgeving

zijn er geen veranderingen in het kader van de gezondheidskwalificatie en blijft de toepassing zoals voorheen. Voor de optimalisering van de bestrijdingsprogramma’s zal in een volgend stadium de wetgeving omtrent de gezondheidskwalificatie gewijzigd worden. Uiteraard wordt u op de hoogte gebracht van het van kracht worden van deze wijzigingen. 6.

Sectorgids voor de PRIMAIRE PRODUCTIE

Sectorgids voor de Primaire Productie Versie 1 dd 13/7/2012 Vegaplan vzw CODIPLAN vzw Overlegplatform voor de Verwerking van en handel in Plantaardige grondstoffen en producten Algemeen Boerensyndicaat Boerenbond éé Wallonne de ’ Tervurenlaan182 B-1150 Brussel Tel: +32 (0)2 775 80 63 Fax7: +32 (0)2 775 80 75 H. Consciencestraat 53A B-8800 ...

FAVV - Persberichten (2011)

Publicatie van het KB en het tot wijziging van de besluiten over de gezondheidskwalificatie van pluimvee (PDF) 03/11/2011: Ter gelegenheid van de Offerfeest (Aïd-El-Kebir) herinnert het FAVV aan de geldende wetgeving (PDF) 28/10/2011: Aanwezigheid verdovingsmiddelen op het landbouwbedrijf verboden (PDF) 26/10/2011

Informatievergadering OIs/ - Codiplan

• Checklist : – Aanpassingen: Cf. Rondschrijven 2011/05 + Infomail 18.05.11 ... is voor de kleinhandel in gesneden bloemen, wordt het ook niet vereist voor de producenten die gesneden ... • Wijzigingen op komst voor gezondheidskwalificatie pluimvee 28. 29 ...

AFSCA-FAVV

CHECKLIST VOOR DE VALIDATIE VAN DE AANWEZIGE NEVOORSCHRIFTEN EN REGISTERS) AUTOCONTROLE (HYGIËNEVOORSCHRIFTEN EN REGISTERS) ... in het kader van het “aanvullend Salmonellaprogramma” wordt correct uitgevoerd op bedrijven met gezondheidskwalificatie C*. 7.4.2 Pseudovogelpest of Newcastledisease (NCD)

CDC-techniek voor het wassen van handen

Handhygiëne | NHG- CDC-techniek voor het wassen van handen ,Het gebruik van desinfecterende zeep of van chloor-hexidinescrub is niet zinvol vanuit het oogpunt van infectiepreventie.Het wordt afgeraden om na het wassen van de handen met water en zeep ook nog de handen te desinfecteren met handalcohol. Zogenaamde dubbele handhygiëne is namelijk een grote belasting voor de handen. …

Tabel 1.1: overzicht van de minimale frequentie voor ...

Tabel 1.1: overzicht van de minimale frequentie voor bemonstering hygiëneonderzoek afhankelijk van de gezondheidskwalificatie en categorie pluimvee Gezondheidskwalificatie Categorie Tijdstip A fok Voor elke opzet B* B leg vlees leg vlees C* vlees C leg vlees Voor elke opzet Om de 3 ronden, min 1 maal per jaar Na elke Salmonella positieve toom ...

FAVVChecklist-2349v3nl

263709 De bedrijfsgebouwen zijn, met uitzondering voor de luiken naar uitloop in open lucht voor speciaal geregistreerde pluimveebedrijven, vogeldicht. 3 Koninklijk besluitvan 10/08/1998 houdende bepaalde voorschriften voor de gezondheidskwalificatie van pluimvee

Informatievergadering OIs/ - Codiplan

• Checklist : – Aanpassingen: Cf. Rondschrijven 2011/05 + Infomail 18.05.11 ... is voor de kleinhandel in gesneden bloemen, wordt het ook niet vereist voor de producenten die gesneden ... • Wijzigingen op komst voor gezondheidskwalificatie pluimvee 28. 29 ...

FAVVChecklist-2349v3nl

263709 De bedrijfsgebouwen zijn, met uitzondering voor de luiken naar uitloop in open lucht voor speciaal geregistreerde pluimveebedrijven, vogeldicht. 3 Koninklijk besluitvan 10/08/1998 houdende bepaalde voorschriften voor de gezondheidskwalificatie van pluimvee